German New Medicine (GNM) wordt ook Germaanse Geneeskunde genoemd.

 Volgens de Germaanse geneeskunde zijn er twee hoofdproblemen:
1)    Toxiciteit door de opstapeling van gifstoffen. Denk hierbij aan lichaamsvreemde onnatuurlijk stoffen zoals: pesticiden, e-nummers, medicijnen, etc. Toxiciteit kan ook ontstaan door de omgevingsfactoren zoals te veel straling, luchtkwaliteit.
2)    Een ‘Shock; er gebeurt iets dramatisch, onverwacht, je voelt je alleen en en je ziet geen oplossing.

Ad 1. Als je toxiciteit weg haalt, verdwijnen de klachten
Ad 2. Door een emotionele shock of trauma wordt direct vanuit de hersenen een herstelprogramma opgestart. Dat veroorzaakt ‘ziektesymptomen’ in het lichaam. Het verloop van elke ziekte is eenvoudig en logisch te begrijpen. 

De GNM is gebaseerd op biologische wet matigheden waar je niet omheen kunt. De vijf biologische natuurwetten die al miljoenen jaren oud zijn, is herontdekt door Dr. Geerd Ryke Hamer. Het is het wonderbaarlijkste geschenk dat ooit aan de mens is geopenbaard. De vijf biologische natuurwetten is geen alternatieve geneeskunde, zeker niet. Het is een kompas dat aantoont hoe biologische programma’s in de natuur verlopen. Het is dus ook geen therapie. Als men de biologische natuurwetten gewoon rustig laat verlopen, dan zal men ontdekken dat zij altijd een biologische zin hebben met het doel om te overleven.

Door de GNM leer ik je om de ziektesymptomen te lezen en te begrijpen en leg ik je uit in welke fase van het herstelprogramma je zit.